Czytując branżową prasę czy przysłuchując się fachowym audycjom, często możemy spotkać się z pojęciem spawalności metali, która tyczy się przede wszystkim przemysłu metalurgicznego, jednak swoim szerokim obszarem dotyka także inne gałęzie przemysłu. A czym tak naprawdę jest spawalność metali? Spawalność metali jest to podatność materiału lub grupy materiałów do tworzenia się złącz spawalniczych spełniających wymogi konstrukcyjne i technologiczne.

Uściślając pojęcie, możemy stwierdzić także, że spawalność metali jest to zespół właściwości fizyko-chemicznych i metalurgicznych wpływających na podatność do tworzenia się złącz, czyli napoin. Warto również zaznaczyć, że w wyniku spawania materiał uzyskuje nowe właściwości mechaniczne, co w znacznym stopniu zwiększa jego wytrzymałość.

www.kwadrat.slupsk.pl

Nie ulega wątpliwości, że spawalność to cecha metali i ich stopów, która w znacznym stopniu ułatwia stosowanie ich jako surowców w przemyśle, bowiem umożliwia ich wykorzystanie w bardziej rozbudowanej konstrukcyjnie formie.

termet g19-02 części zamienne https://michor.pl/surowce/octan-butylu

By Kacper