Przewodność cieplna to cecha, która bardzo często ujmowana jest w fizycznej charakterystyce parametrów metali i stopów wykorzystywanych jako surowce w przemyśle metalurgicznym, ciepłownictwie i hutnictwie. A jak fachowo i zgodnie z prawami fizyki definiujemy przewodność cieplną? Zgodnie z definicją, przewodność cieplna jest to zdolność substancji do przewodzenia ciepła, która jest znacznie większa w przypadku stanu stabilnego.

Przewodnictwo cieplne, nazywane także przewodnictwem właściwym, ma związek z budową i porwatością materiału, a także z ilością przekazywanej energii, która jest proporcjonalna do powierzchni przekroju, różnicy temperatur oraz czasu przepływu ciepła. Nie ulega wątpliwości, że przewodność cieplna to niezwykle istotna cecha metali i ich stopów, która odgrywa dużą rolę w przypadku wykorzystywania ich jako surowców w przemyśle metalurgicznym czy też różnych gałęziach przemysłu w rozumieniu ogólnym, w tym w ciepłownictwie czy elektrotechnice.

Side load carton semiautomatic sachets packaging system formy wtryskowe

By Kacper