Stopy metali, czyli tworzywa o właściwościach metalicznych, w których strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik nazywany dodatkiem stopowym, odgrywają dużą rolę w przemyśle metalurgicznym, bowiem stosowane są w tym sektorze przetwórstwa na dużą skalę. A jak uzyskuje się stopy metali? Procesem, który najpowszechniej stosowany jest do otrzymywania stopów jest stapianie składników w stanie ciekłym, po którym następuje odlewanie. I to właśnie dzięki odlewaniu powstaje struktura o charakterystycznych dla stopu właściwościach chemicznych, fizycznych i mechanicznych, a dzieje się to na drodze chłodzenia oraz dodatkowych zabiegów obróbki cieplnej.

Jednakże w tym miejscu wyróżnić należy także alternatywne sposoby uzyskiwania stopów metali, do których zalicza się przede wszystkim takie procesy jak spiekanie, elektrolizę czy nasycanie dyfuzyjne w stanie stałym. Nie ulega wątpliwości, że różnorodność procesów. za pomocą których uzyskuje się stopy metali świadczy o niezwykle bogatym zastosowaniu w przemyśle tych surowców, ale także o nieustannie rozwijających się technikach produkcyjnych, które nie tylko zwiększają jakość, ale i wydajność procesów technologicznych stosowanych w przemyśle przetwórczym.

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza TR 232 GL

By Kacper