W przemyśle metalurgicznym, który obejmuje proces obróbki metalu od uzyskiwania go z wydobywanych z ziemi rud aż do momentu uzyskania gotowego produktu, bardzo istotną rolę odgrywa odlewnictwo wykorzystywane zarówno w przemyśle metalurgicznym, jak i metalurgii pojmowanej w kategoriach sztuki użytkowej.

A jak moglibyśmy je konkretnie zdefiniować? Odlewnictwo jest to technologia polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, którym w przypadku przemysłu metalurgicznego najczęściej jest stop metali.

Dalszy przebieg cyklu odlewu skupia się na sterowaniu procesem krzepnięcia lub reakcji chemicznej tężenia odlewu , aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach.

www.sekretyprezentacji.pl

Do samej definicji odlewnictwa powszechnie włącza się również techniki przygotowania form odlewniczych oraz obróbkę odlanych obiektów.

Nie ulega wątpliwości, że odlewnictwo jako niezwykle złożony i precyzyjny proces stanowi ważny element zarówno przemysłu metalurgicznego, jak i sztuki użytkowej.

Warto więc zrozumieć jego kunszt i sekret kryjący się w niezwykle dokładnym i skrupulatnym cyklu produkcyjnym.

urządzenia grzewcze gazowe skup złomu w Rudzie Śląskiej

By Kacper