Chcąc zdefiniować konkretny metal czy jego stop, powinniśmy zająć się jego właściwościami, które w znacznym stopniu pomogą nam w jego charakterystyce oraz określeniu jego przeznaczenia i wykorzystania w przemyśle czy gospodarce. A jak określa się mechaniczne i technologiczne parametry metali? Do tychże parametrów zalicza się przede wszystkim takie cechy jak lejność, ciągliwość i plastyczność, w ramach której wyróżnia się granicę plastyczności, wydłużenie i przewężenie.

Ponadto mechaniczne i technologiczne właściwości metali definiowane są także przez opis takich cech jak hartowność, spawalność, udarność, wytrzymałość i skrawalność. Wśród parametrów mechanicznych i technologicznych istotną rolę odgrywają także odporność na ściskanie, zginanie czy rozciąganie.

Nie ulega wątpliwości, że parametry technologiczne i mechaniczne odgrywają bardzo dużą rolę w określaniu metali i ich stopów w kategoriach użytkowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania ich jako surowców w przemyśle metalurgicznym.

producent rozpuszczalników ekoalu.pl

By Kacper