Muzeum Hewelianum mieści się w samym centrum Gdańska. Głównym założeniem tej instytucji jest popularyzacja nauki poprzez organizowanie interaktywnych oraz multimedialnych wystaw. Inicjatywy Gdańskiego Centrum Hewelianum to przekazywanie nauki w bardzo przyjaznej i interesującej dla odbiorcy formie.

Zajęcia organizowane przez Gdańskie Centrum Hewelianum są kierowane do wszystkich zainteresowanych, bez względu na ich wiek czy wykształcenie. W ofercie są zarówno wystawy czasowe, jak i stałe. Można wziąć także udział w imprezach plenerowych, okolicznościowych, podziwiać pokazy naukowe oraz posłuchać wykładów popularnonaukowych.

Gdańskie Centrum Hewelianum zajmuje się głównie tematami z dziedzin współczesnej nauki, głównie astronomii, biologii, matematyki i fizyki. Hewelianum podejmuje także problematykę historyczną. Wszystkie wydarzenia są zawsze tak przygotowane, aby każdy uczestnik mógł z nich wynieść dla siebie coś pożytecznego.

www.edermokosmetyk.com.pl

Zajęcia ciekawe zarówno w swojej formie, jak i pod względem merytorycznym.

By Kacper