Definicje niepełnosprawności zawarte w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych oraz obowiązującej Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r., wskazują na różne rodzaje niepełnosprawności w oparciu o takie kryteria, jak: zdolność do samodzielnej egzystencji, możliwość podejmowania aktywności zawodowejW definicjach tych można zauważyć jednak pewne braki.

A mianowicie, stopnie niepełnosprawności wyszczególniono jedynie na podstawie stanu psychofizycznego osoby niepełnosprawnej oraz jej zdolności do wykonywania pracy. Nie uwzględniono natomiast podziałów wynikających z rodzaju dysfunkcji organizmu i związanych z tym ograniczeń w wyborze zawodu, a także trudności w znalezieniu pracy.

Należy pamiętać, że osoby niepełnosprawne, które pomimo swej niepełnosprawności zdolne są do podejmowania pracy zarobkowej, dysponują różnym stopniem sprawności i możliwościami wynikającymi z posiadania określonych dysfunkcji, co warunkuje rodzaj aktywności zawodowej, jaki mogą podejmować oraz to, jakimi będą na danym stanowisku pracownikami.

Optyk Opaliński Rehabilitacja i fizjoterapia | Rehvolta Poznań

By Kacper