Polskie zamienniki leków generycznych to korzyść nie tylko dla pacjentów kupujących tańsze odpowiedniki medykamentów zagranicznych, to również dobry interes dla budżetu państwa.

Jest to zarazem podstawa bezpieczeństwa lekowego Polaków, o czym przekonują od lat eksperci.

Niestety polski przemysł farmaceutyczny nie rozwija się w sposób wystarczający, by sprostać zapotrzebowaniu na zamienniki.

Boryka się bowiem nie tyle z własnymi możliwościami produkcyjnymi, co z ograniczeniami wprowadzonymi przez rozmaite regulatory.

Co można zrobić, by w branży tej nastąpił szybszy postęp, dający korzyści tak państwu, jak i pacjentom oraz samym polskim producentom? Wydaje się, iż dużą szansą byłoby zwiększenie produkcji leków generycznych.

Polska branża charakteryzuje się dość wysokim stopniem produkcji tego rodzaju produktów, jednak zapotrzebowanie krajowe przerasta zdecydowanie możliwości produkcyjne.

Im więcej będziemy mieć zamienników o podobnym składzie, tym korzystniejsze będzie to dla naszych – pacjentów kieszeni, tym samym zyskamy większy dostęp do medykamentów.

Do zwiększenia produkcji potrzebna jest jednak zwiększona współpraca rozmaitych środowisk, a także dobre regulatory i chęć działania z ich strony.

Mowa tu głównie o Ministerstwie Zdrowia, które powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii.

https://exeller.be/kategoria-produktu/grochowe stanowisko zrobotyzowane do spawania

By Kacper