Przemysł metalurgiczny pełni bardzo ważną funkcję w polskiej gospodarce krajowej. Najlepiej rozwinięte w państwie okazuje się hutnictwo żelaza, znane od połowy XIX wieku. Jest ono skupione przede wszystkim na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, choć występuje też w indywidualnych ośrodkach, takich jak Częstochowa, Kraków, Warszawa czy Stalowa Wola. Dawniej, po roku 1920, średnia roczna wartość produkcji stali surowej na terenie Polski utrzymywała się na poziomie 1,2 miliona ton.

Produkcja hutnicza zanotowała natomiast duży wzrost w okresie po II wojnie światowej. Bardzo ważny moment dla przemysłu metalurgicznego stanowiło rozpoczęcie budowy Huty Lenina w 1954 roku. Ośrodek ten później przemianowano na Hutę Sendzimira, a aktualnie znajduje się tam ArcelorMittal Poland S.A.

(oddział w Krakowie). Innym bardzo istotnym osiągnięciem tej gałęzi gospodarki krajowej okazało się otwarcie w 1976 roku Huty Katowice. Obecnie zakłady hutnicze w Polsce stosują najnowsze technologie, jednak nie wykorzystują w pełni zdolności produkcyjnych. Niebezpieczny jest także brak zaawansowanej ochrony rynku wyrobów stalowych oraz samo jego ukształtowanie.

Notuje się bardzo duży udział w imporcie, natomiast polskie ośrodki prawie w ogóle nie eksportują towaru za granicę.

do szyb przyssawki przyssawki do szyb chwytaki do szybk i płyt film pe