Pierwsza stocznia na terenie Gdańska powstała już na początku XIX wieku. Wówczas budowano tam przede wszystkim niewielkie żaglowce z drewna.

Wraz z rozwojem stoczni poszerzał się zakres jej produkcji. W kolejnych dekadach zaczęły powstawać także żaglowce a następnie statki pasażerskie.

Chociaż stocznia w Gdańsku w momencie swojego powstania była własnością prywatną, to jednak w roku 1871 stała się własnością państwową. Wtedy też cała produkcja stoczni była nakierowana wyłącznie na marynarkę wojenną.

Pod koniec wieku XIX w pobliżu stoczni powstało kolejne przedsiębiorstwo tego typu – stocznia Schichau-Werft. Tam produkowano głównie statki handlowe oraz pasażerskie.

Później zajęto się również produkcją okrętów wojennych.Po I wojnie światowej stocznie trafiły we władanie Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz Japonii.

Michor

Na mocy traktatu kraje te miały przekazać stocznie ponownie Polsce lub też oddać ją Wolnemu Miastu Gdańsk. Ostatecznie stocznia stała się międzynarodową spółką akcyjną.

wyoblanie blach https://www.nagrzewnice-sklep.pl

By Kacper