Współczesny polski przemysł chemiczny opiera się w głównej mierze na działaniu dużych grup chemicznych.

To również trend jaki dostrzec można w światowej produkcji, zwłaszcza w dziedzinie wielkiej syntezy chemicznej.

Tak jak na świecie, także i u nas produkcja zmierza w stronę tanio pozyskiwanych surowców.

Trendy te powodują, iż powstają wspomniane wcześniej duże grupy, których konsolidacja pozwala na przyspieszony rozwój branży.

Wśród dominujących obecnie grup, na szczególną uwagę zasługuje powstała w roku 2012 Grupa Azoty S.

A.

http://www.viavac.com/pl/produkty/szklo/125-podnosniki-prozniowe-szklo.html

Dzięki przeprowadzonej sprawnie konsolidacji, obecnie Grupa ta w Unii Europejskiej zajmuje zaszczytne drugie miejsce pod względem wielkości wśród grup nawozowych.

Dlaczego konsolidacja odgrywa tak kluczową rolę? Ponieważ pozwala ona na to, by wykorzystane zostały efekty skali, a w przypadku aliansu z innymi konsorcjami zwiększa się dywersyfikacja produkcji oraz zwiększa odporność na wszelkie wahania koniunktury.

producent foli laminierte folien

By Kacper