Wykonanie okresowego przeglądu technicznego pojazdu jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu, ciągnika rolniczego, motoru oraz każdego innego pojazdu, który bierze udział w ruchu publicznym. Jeżeli podczas rutynowej kontroli okaże się, że pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego to na właściciela pojazdu nałożona zostanie kara. Niestety o wiele gorzej dla kierowcy wygląda sytuacja, jeżeli auto bez ważnego przeglądu technicznego będzie uczestniczyło w wypadku drogowym.

www.pbdclnt.com

Wówczas, nawet jeżeli rzeczywistość wygląda inaczej, to pojazd bez ważnego przeglądu technicznego może być uznany za ten, który przyczynił się do kolizji. Właściciel pojazdu nie może w takim przypadku zatem liczyć na wypłacenie mu odszkodowania z ubezpieczeniowej polisy OC. W takiej sprawie zakłada się bowiem, że pojazd jest niesprawny i nie powinien w ogóle uczestniczyć w publicznym ruchu drogowym.

ściereczki samochodowe www.multichem.pl

By Kacper